درخت آهن ( آنجیلی ) با نام علمی : parrotia persica دستگاه لیزر

نام فارسی : درخت آهن ( انجیلی ) , آسوندار

اسم ان دستگاه لیزر یسی : persian ironwood

اسم علمی : parrotia persica

خانواده : hamameliclaceae

درخت آهن در فصل بهار

درخت انجیلی در بهار

انجلیلی یا این که درخت اهن ساکن جمهوری اسلامی ایران است و در جن دستگاه لیزر های شمال پراکنده است . ارتفاع این درخت گه گاه به 25 متر هم می‌رسد . برگ ها به ارتفاع 12 سانتیمتر و پهنا 6 سانتیمتر میباشند حاشیه برگ ها مواج بوده و تا میانه برگ دندانه دار است .

درخت آهن آسوندار در اواخر فصل‌تابستان

انجیلی در فصل تابستان
دستگاه لیزر
پوست تنه به رنگ قهوه ای خاکستری بوده و به تدریج به طور پوسته از تنه غیر وابسته میگردد . دستگاه لیزر ها سوای دستگاه لیزر برگ می‌باشند و پرچم ها به رنگ قرمز رنگ در آخرها زمتان یا اوایل فصل بهار بر روی درخت ظاهر می شوند . عادت پرورش این درخت برخ دستگاه لیزر ی زمان ها ان را به صورت درختچه نمایان می کند . ازدیاد ان از روش بذر و پاجوش انجام می‌گیرد . درختی است مقاوم در برابر اتش سوزی . انجیلی بیشترطالب خاک های مرطوب و عاری از آهک است .

درخت دستگاه لیزر انجیلی در فصل پاییز

انجیلی دستگاه لیزر در پاییز

این درخت دستگاه لیزر را می بضاعت با هرس و تربیت دلخواه به فرم درختچه هم در آورد . پاجوش های تولیدی این قابلیت را به‌وجود میاورد تا درختی چند تنه ای از ان به دست آورد . به صورت یک درخت منحصر به فرد و تاکیدی و یا این که برای تولید پرچین و یا این که به مراد اخلاق مناظر پاییزی از ان استفاده کرد .

برگ درخت انجیلی

ازدیاد و انتشار :

بذرها برای جوانه زنی نیازمند 5 ماه تیمار گرمایی به همدم نوسانات دمایی و آن‌گاه 3 ماه تیمار سرمایی در دمامی 4 درجه سانتیگراد می باشند . برد قلمه های علفی تابستانه اکثر از قلمه های خشبی زمستانه است . قلمه ها ی علفی تابستانه با 1000ppm IBA و 50 % الکل زیر حالت مه افشانی نتایج قابل قبولی نشان خواهند داد .

بذر درخت انجیلی

بذر درخت انجیلی

عکس هایی دیگر از درخت انجیلی ( آهن , آسوندار ) :

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 1
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 2
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 3
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 4
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 5
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
بذر انجیلی ( آهن , آسوندار ) 6
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 7
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 9
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 10
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 11
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 12
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 13
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 14
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 15
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 16

انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 17
انجیلی ( آهن , آسوندار ) 18
انجیلی ( آهن , آسوندار ) آشنایی با انواع دستگاه لیزر سرخ و شیوه هرس کردن هر مورد شناخت با گونه های دستگاه لیزر سرخ و طرز هرس کردن هر کدام